31.10.

Daň z přidané hodnoty
- poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH

Daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011