• vedení účetnictví a daňové evidence
  • daňová přiznání a zastupování před finančním úřadem
  • vedení mzdové agendy
  • finanční a strategické poradenství
 vedení účetnictví a daňové evidence více informací
"...pomůžeme Vám v rozletu"
  • dlouhodobá podpora Vašeho podnikání
  • Vašim partnerem při vedení účetnictví i při strategickém rozhodování
  • na Vaší straně každý den
pomůžeme Vám v rozletu více informací
"...pro všechny klienty, kterým vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci"
  • na daňové poradenství
  • na finanční konzultace
  • na asistenci při strategickém rozhodování
 vedení účetnictví a daňové evidence více informací

Aktuality

16.9.2011 Novela zákona o dani z nemovitostí

V částce 76 Sbírky předpisů vyšla pod číslem 212 novela zákona o dani z nemovitostí. Hlavním obsahem novely je zdanění pozemků zpevněných ploch používaných k podnikání speciální sazbou daně z pozemků 1 Kč/m2 (zemědělská prvovýroba), respektive 5 Kč/m2 (průmysl, stavebnictví, doprava …). Zpevněnou plochou…

9.9.2011 Poslanci schválili novelu zákoníku práce

V Poslanecké sněmovně prošla třetím čtením novela zákoníku práce, která by měla platit od 1.1.1012. Má přinést zejména zpružnění pracovněprávních vztahů a zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních míst. Změna umožní například sjednat zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců až na půl roku či…

1.9.2011 Změna důchodového pojištění

S účinností od 30. 9. 2011 byla schválena zásadní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Novela sice nebyla v červenci podepsána prezidentem, ale nebyla ani vrácena, a tak byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 22. července pod číslem 220/2011 Sb. S účinností od…

Daňový kalendář

daňový kalendář Ztrácíte přehled, kdy zaplatit např. DPH, daň z příjmu, nebo ostatní platby na sociální a zdravotní pojištění?
V rámci daňového kalendáře získáte informace o aktuálních termínech pro podávání daňových přiznání a hlášení, placení záloh a dalších povinností.

05 2016

2.5.

daň z příjmů
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 201

10.5.

spotřební daň
- splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

21.5.

daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

25.5.

spotřební daň
- splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012

energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012

31.5.

daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012

daň z nemovitostí
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)