Program KOMFORT

Nechcete žádné starosti a přitom chcete maximální rozsah služeb? Po tom pro Vás je nejvhodnější úroveň Komfort. Postaráme se o vše, tak aby veškeré povinnosti Vás co nejméně omezovaly, ale zároveň jste měli vždy potřebný přehled.

Rozsah služeb v programu KOMFORT:

 • Počáteční nastavení účetní osnovy v souladu s českými účetními standardy
 • Kontrola dokladů z hlediska jejich úplnosti
 • Zaúčtování dokladů
 • Příprava a zasílání platebních příkazů dle požadavků klienta
 • Kontrola nesplacených pohledávek
 • Metodická pomoc při vedení účetnictví
 • Periodické návštěvy u klienta a přebírání účetních dokladů a jejich skenování
 • Tisk a rozesílání faktur
 • Zastupování klienta při jednání a kontrolách na úřadech
 • Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
 • Vedení knihy jízd
 • Zpracování účetní závěrky (rozvahy a výsledovky)
 • Export podkladů pro daňová přiznání
 • Předání základních dokladů (hlavní kniha, kniha závazků a pohledávek) na CD

Každé podnikání má svoje specifika a proto jsme připraveni nastavit formu spolupráce tak, aby Vám nejlépe vyhovovala.

Cena účetních služeb závisí především na počtu a složitosti účetních dokladů. Pro nejmenší firmy, neplátce DPH začíná měsíční paušální odměna od 3.000,- Kč. Více informací naleznete v sekci ceník.