Program MINI

aneb služby „ořezané na kost“. Neplatíte nic, co není bezpodmínečně nutné. Co lze, uděláte vlastními zaměstnanci, nám předložíte připravené podklady a my provedeme jen kontrolu a zaúčtování. Výsledkem jsou nejnižší náklady pro Vás. Na druhou stranu to pro Vás znamená vyšší pracnost.

V periodických intervalech nám doručíte doklady připravené k zaúčtování (identifikované, odsouhlasené, autorizované) a naši účetní provedou kontrolu a zaúčtování.
Standardní rozsah služeb v programu MINI:

  • Počáteční nastavení účetní osnovy v souladu s českými účetními standardy
  • Kontrola dokladů z hlediska jejich formální správnosti
  • Zaúčtování dokladů
  • Zpracování účetní závěrky (rozvahy a výsledovky)
  • Export podkladů pro daňová přiznání
  • Předání základních dokladů (hlavní kniha, kniha závazků a pohledávek) na CD

Cena účetních služeb závisí především na počtu a složitosti účetních dokladů. Pro nejmenší firmy, neplátce DPH začíná měsíční paušální odměna od 1.500,- Kč. Více informací naleznete v sekci ceník.