Formy vedení účetnictví

Každé firma má svoje specifika, zaběhnuté a ověřené postupy, proto jsme připraveni přizpůsobit formu spolupráce tak, aby Vám nejlépe vyhovovala.

Základní formy vedení účetnictví podle místa výkonu vlastní činnosti:

  • Vedení účetnictví v našich prostorách
  • Vedení účetnictví u klienta
  • Kombinované vedení účetnictví

Podle typu účetního softwaru a způsobu jeho provozování:

  • SW Pohoda – lokálně na serveru FOCUS Partner
  • SW Pohoda – vzdálené připojení (VPN) na serveru FOCUS Partner
  • SW Klienta – vzdáleně na serveru klienta

Vedení účetnictví v prostorách FOCUS Partner se uplatňuje u programu MINI, kdy klient v pravidelných intervalech doručuje účetní doklady k nám a tam se zpracovávají a archivují.

Vedení účetnictví u klienta se využije v případech, kde klient požaduje mít stále všechny účetní doklady k dispozici. Naše účetní dochází ke klientovi a tam na místě zpracovává účetní agendu a to buď pomocí účetního SW klienta nebo vzdáleně na serveru FOCUS Partner.

Kombinované vedení účetnictví využívá moderních metod elektronické komunikace. Používaný účetní SW Pohoda umožňuje souběžnou práci více lidí a to z různých míst pomocí vzdáleného připojení (VPN) k serveru FOCUS.

Zaměstnanci klienta tak mohou zadávat jednoduché účetní doklady a také některé doklady vystavovat (vydané faktury, pokladní doklady). To umožňuje velmi efektivní spolupráci při zachování maximální bezpečnosti. Současně mohou manažeři klienta nahlížet do účetnictví a získávat tak důležité informace k dalšímu rozhodování.