Ekonomické poradenství

Motto: „Pomůžeme Vám v rozletu…“

Ekonomické poradenství
Naší snahou je, aby našimi klienty byly dlouhodobě úspěšné a prosperující firmy a to bez dlouhodobého a strategického plánování v současně se rychle rozvíjející době ani nejde.

FOCUS Partner s.r.o. poskytuje širokou škálu poradenských služeb v oblasti podnikové ekonomiky a podnikových financí. Jednou z našich silných stránek je schopnost analyzovat prakticky jakákoliv ekonomická, účetní, finanční nebo daňová data našich klientů a prezentovat je v souvislostech, které jim dávají informační hodnotu.

Neméně důležité je i zaměření se na budoucnost, kde Vám můžeme nabídnout: strategické a finanční plánování, Investiční rozhodování, optimalizace financování a plánování Cash Flow.

Sestavujeme širokou škálu analýz založených především na datech, která jsou zpracovávána v rámci vedení účetnictví, a které slouží managementu při každodenním rozhodování stejně jako při formulaci firemní strategie.

Další specifickou nabídkou využívající analýzu dat je zpracování podkladů pro získání bankovního úvěru. V tomto případě zajišťujeme nejen vlastní zpracování podkladů, ale zároveň i další podporu pro vyjednávání s příslušným bankovním domem až do fáze přidělení bankovního úvěru.

Vysoce kvalifikovaná činnost poradce je standardně účtována 1.600,- Kč/hod. Pro klienty, kterým vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci nabízíme trvalou slevu 50% na všechny služby spojené s řízením financí