Program FLEXI

Máte zájem si některé úkony dělat ve firmě svými zaměstnanci, ale zároveň chcete jistotu, že vše bude řádně připraveno. Naše společnost zajistí metodické vedení Vašich zaměstnanců a supervizi jejich činnosti. K tomu provedeme veškeré odborné účetní činnosti a poskytneme daňovou podporu.

V základní variantě této formy spolupráce Vaši zaměstnanci naskenují všechny potřebné účetní doklady a zasílají nám je emailem. Alternativně ukládají tyto dokumenty na náš zabezpečený server a mohou sdílet tento elektronický archiv. Vyšší formou je potom limitovaný přístup do účetního programu, kam mohou Vaši zaměstnanci zadávat jednoduché doklady a také některé doklady vystavovat (vydané faktury, pokladní doklady). To umožňuje velmi efektivní spolupráci při zachování maximální bezpečnosti.

Standardní rozsah služeb v programu FLEXI:

  • Počáteční nastavení účetní osnovy v souladu s českými účetními standardy
  • Kontrola dokladů z hlediska jejich úplnosti
  • Zaúčtování dokladů
  • Periodické návštěvy u klienta a přebírání originálů účetních dokladů
  • Příprava platebních příkazů do banky dle požadavků klienta
  • Kontrola nesplacených pohledávek
  • Metodická pomoc při vedení účetnictví
  • Zpracování účetní závěrky (rozvahy a výsledovky)
  • Export podkladů pro daňová přiznání
  • Předání základních dokladů (hlavní kniha, kniha závazků a pohledávek) na CD

Cena účetních služeb závisí především na počtu a složitosti účetních dokladů. Pro nejmenší firmy, neplátce DPH začíná měsíční paušální odměna od 2.500,- Kč. Více informací naleznete v sekci ceník.