25.2.

spotřební daň
- daňové přiznání za leden 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za leden 2011 – souhrnné hlášení za leden 2011

energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2011