30.11.

daň z příjmů

- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2011

daň z nemovitostí

- splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)