31.1.

biopaliva
- hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010

daň z nemovitostí
- daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011

daň silniční
- daňové přiznání a daň za rok 2010