31.5.

daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012

daň z nemovitostí
- splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)