Proč my?

Motto: „Soustřeďte se na své podnikání, starosti o Vaše účetnictví a daně nechte na nás…“

Než jsme společnost založili, tak jsme dlouze přemýšleli nad tím, jakou službu či produkt Vám nabídnout, abychom co nejlépe vyhověli Vašim požadavkům. Naší snahou bylo propojit naše bohaté zkušenosti z oblasti účetnictví, mezd, daní, ekonomie, managementu, marketingu a ekonomických systémů. Naším cílem bylo tyto zdánlivě odlišné činnosti propojit v jeden komplexní celek, který bude mít jasný a určitý přínos pro zákazníka. Všechny tyto činnosti jsou důležité pro úspěšný vývoj každé společnosti a v jejich správném propojení se skrývá významný potenciál.

Přenechání vedení účetnictví, mzdové a daňové agendy Vám přinése následující výhody:

Snížení rizika

  • Pokuty a penále, které by vznikly naší chybou, Vám uhradíme. Proti takovým rizikům jsme pojištěni do výše 1 mil. Kč.
  • Dohlédneme na správnost Vašich dokladů. Připomeneme Vám blížící se termíny splatnosti daní, jejich záloh, pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení

Snížení nákladů

  • Díky specializaci dokážeme dosáhnout nižších nákladů, nakoupíte totiž přesně takové množství účetních služeb, které potřebujete. Nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění účetních, jejich dovolenou a prostoje, řešit jejich zastupitelnost.
  • Nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, platit jeho upgrade, atd.

Zajištění kvality a zákonných požadavků

  • Splníte požadavek zákona na péči řádného hospodáře a odpadá Vám odpovědnost za zajišťování odborného dohledu nad zaměstnanci firmy, kteří vedou její účetnictví.
  • Nemusíte se starat o vzdělání vašich účetních, sledovat neustálé změny v právních předpisech, atd.